ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. സുന്ദരരാജ് .ടി

ഡോ. സുന്ദരരാജ് .ടി

ഡോ. സുന്ദര രാജ് ടി

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ & സ്‌കൂൾ ഡയറക്ടർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സോഷ്യോളജിയിൽ എം. എ, എം. ഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി ബിരുദങ്ങൾ 

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

Gender studies, Social Exclusion and Inclusion, Sociology of Health,Migration

Research Areas

  • Gender Studies
  • Gerontology
  • Social Exclusion: Transgender/Dalits/Tribes
  • Digital Sociology

വിശദമായ രൂപ രേഖ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക