ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. ശ്രീജ എൽ. ജി

ഡോ. ശ്രീജ എൽ. ജി

ഡോ. ശ്രീജ എൽ . ജി

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വാക്കാട് പി ഒ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ഡി., കേരളം, ഇന്ത്യ 676502

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്.ഡി (2016)

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ  തന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി.

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

 ചരിത്ര രചനചരിത്രം,ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, ലോക മതങ്ങൾ, ഇന്ത്യ ചരിത്രം

പിഎച്ച്ഡി വിഷയം

“Malayala Manorama : Its Role in the Socio – Political Awakening of Travancore from 1890 to 1937.

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക