ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പരസ്യകല

പരസ്യകല

പരസ്യകലയിലെ സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ പരിശീലനം.

കോഡിനേറ്റര്‍: രാജീവ് മോഹന്‍, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, മാധ്യമപഠനം