ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

നവമാധ്യമപഠനം

നവമാധ്യമപഠനം

നവമാധ്യമ മേഖല സംബന്ധിയായ സൈദ്ധാന്തിക-പ്രായോഗിക പഠനം.പ്രായോഗിക പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കായി വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനം കോഴ്‌സ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

കോഡിനേറ്റര്‍: ഡോ. സുനീത ടി. വി. അസോഷ്യേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍,