ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഹരിത പ്രോട്ടോകോള്‍ സമിതി

ഹരിത പ്രോട്ടോകോള്‍ സമിതി

ഹരിത പ്രോട്ടോകോള്‍ സമിതി

  • ശ്രീ കെ. വി. ശശി (നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)
  • ഡോ. ജയ്നി വര്‍ഗീസ് (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  • ഡോ. ധന്യ ആര്‍. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. സ്വപ്നാറാണി എസ്. എസ്. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ് (കണ്‍വീനര്‍)
  • ഡോ. ഇ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ 
  • ഡോ. സതീഷ് പി. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)