ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വി സി യുടെ കാര്യാലയം

വി സി യുടെ കാര്യാലയം

വൈസ് ചാൻസലർ

 

ഡോ : വി. അനിൽ കുമാർ (ഡോ.അനിൽ വള്ളത്തോൾ)

ഫോൺ (ഓഫീസ് )-0494 2631230

മൊബൈൽ-7025891616

ഇ - മെയിൽ -vc@temu.ac.in

 

 

 

വി സി യുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ വി 

ഫോൺ(Mobile): 9446418734

മെയിൽ: v.stalin1954@gmail.com