ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാര്‍ത്ഥി പരാതി പരിഹാര സമിതി

വിദ്യാര്‍ത്ഥി പരാതി പരിഹാര സമിതി

 

  • ഡോ. സി. സെയ്തലവി (നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)
  • ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി (പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. വിദ്യ ആര്‍. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)