ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാര്‍ത്ഥി ക്ഷേമ സമിതി

വിദ്യാര്‍ത്ഥി ക്ഷേമ സമിതി

ഡോ . അശോക് ഡിക്രൂസ്(നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)