ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വനിതാ പരാതിപരിഹാര സെല്‍

വനിതാ പരാതിപരിഹാര സെല്‍

സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും അതു സംബന്ധമായ പരാതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സെല്ലിലെ അംഗങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവരാണ്

ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍

പ്രൊഫ. ടി. അനിതകുമാരി

അംഗങ്ങള്‍

  1. ഡോ. സ്മിത കെ. നായര്‍

  2. ഡോ. രോഷ്‌നി സ്വപ്ന

  3. ഡോ. മോളി കുരുവിള, കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല (പുറമെ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധാംഗം)