ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍- തദ്ദേശ വികസന പഠനം

ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍- തദ്ദേശ വികസന പഠനം

പി. എച്ഛ്.ഡി.

എം.ഫില്‍

ഷാജഹാന്‍ തവളക്കുഴിയന്‍മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ അരികുവല്‍ക്കരണം: തിരൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മത്സ്യബന്ധനഗ്രാമങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള പഠനം അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ കെ.പി.വിഷയം: മത്സ്യതൊഴിലാളി സമൂഹത്തിലെ തൊഴില്‍പരമായ മേല്‍ഗതി: വെട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയുള്ള പഠനം