ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ- മാധ്യമ പഠനം

ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ- മാധ്യമ പഠനം

കൃപ കെ പി

ഇമെയിൽ: kripakichoos@gmail.com

ഫോൺ: 8943158617

മാർഗദർശി: ഡോ. രാജീവ് മോഹൻ

വിഷയം: ജനപ്രിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ പെണ്ണിടം: സ്ത്രീ ചലച്ചിത്രാനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം


യദുനന്ദൻ. എസ് ആർ

ഇമെയിൽ: ysryadunandan@gmail.com

ഫോൺ: 9745431286

മാർഗദർശി: ഡോ. പി. ലാൽമോഹൻ വിഷയം:  പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആശയ വിനിമയ രീതികളിൽ സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം


അർച്ചന സി എ

ഇമെയിൽ: archana2826@gmail.com

ഫോൺ: 9995935325

മാർഗദർശി: ഡോ. രാജീവ് മോഹൻ വിഷയം: സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാന്റെ ആശയ വിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പരിണിത ഫലംഅനഘ എം എ

ഇമെയിൽ: anaghaganeshma@gmail.com

ഫോൺ: 8547014776

മാർഗദർശി: ഡോ. രാജീവ് മോഹൻ വിഷയം: ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ആശയവിനിമയ ക്ഷമത ,ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ആദിവാസി കോളനിയെ മുൻ നിർത്തിയുള്ള പഠനം


വിഭീഷ് വി

ഇമെയിൽ: vibhishvikram@gmail.com

ഫോൺ: 9400413823

മാർഗദർശി: ഡോ. രാജീവ് മോഹൻ

വിഷയം: ദളിത് പ്രധിനിത്യവും പങ്കാളിത്തവും മലയാള പത്രങ്ങളിൽ


മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്

ഇമെയിൽ: irshadnews@gmail.com

ഫോൺ: 9539571230

മാർഗദർശി: ഡോ : സുധീർ എസ് സലാം വിഷയം: പുരാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാർട്ടൂൺ പരമ്പരകൾ കുട്ടികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദേശീയത ബോധം


ദിനു കെ

ഇമെയിൽ: dinuchelemra07@gmail.com

ഫോൺ: 9446802551

മാർഗദർശി: ഡോ. രാജീവ് മോഹൻ വിഷയം: ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ സ്മാർട്ടഫോൺ ഉപയോഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം