ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മാതൃഭാഷ പ്രതിഭാപുരസ്‌കാരം

മാതൃഭാഷ പ്രതിഭാപുരസ്‌കാരം

മാതൃഭാഷ പ്രതിഭാപുരസ്‌കാരം

സംസ്ഥാന സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മലയാള മിഷൻ്റെ മാതൃഭാഷ പ്രതിഭാപുരസ്‌കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ സാഹിത്യ രചന വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. അശോക് എ ഡിക്രൂസ് സാറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ