ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാളസര്‍വകലാശാല: അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം മാറ്റിവെച്ചു

മലയാളസര്‍വകലാശാല: അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം മാറ്റിവെച്ചു

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ പതിനാറാമത് അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം മാറ്റിവെച്ചു. നാളെ (29.12.17) തിരുവന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്ത് ഇന്‍കല്‍ ഭവനിലുള്ള കലാശാലുടെ മേഖലാകാര്യാലയത്തില്‍ നിശ്ചയിച്ചുരുന്ന യോഗമാണ് മാറ്റിവെച്ചത്.