ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രൊഫ. എം. ലീലാവതി, പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു, സദനം കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി, ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല ഡി.ലിറ്റ്. ബിരുദം നല്‍കി ആദരിക്കും.

പ്രൊഫ. എം. ലീലാവതി, പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു, സദനം കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി, ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല ഡി.ലിറ്റ്. ബിരുദം നല്‍കി ആദരിക്കും.

മലയാളഭാഷയുടേയും സംസ്‌കാരത്തിന്റേയും വളര്‍ച്ചക്ക് നല്‍കിയ സമഗ്രസംഭാവനകള്‍ പുരസ്‌കരിച്ച് പ്രൊഫ. എം. ലീലാവതി, പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു, ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി, സദനം കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി എന്നിവര്‍ക്ക് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ പരമോന്നത ബിരുദമായ ഡി.ലിറ്റ്. നല്‍കി ആദരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 27.07.2021 ന് ചേര്‍ന്ന തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല നിര്‍വാഹകസമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് (30.07.2021) ചേര്‍ന്ന പൊതുസഭ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. സര്‍വകലാശാലയുടെ ചാന്‍സലര്‍ കൂടിയായ ഗവര്‍ണറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഡി.ലിറ്റ്. ബിരുദം നല്‍കുക.