ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മാധ്യമപഠനവിഭാഗം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

മാധ്യമപഠനവിഭാഗം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല മാധ്യമപഠനവിഭാഗം മാര്‍ച്ച് 21,22,23 തിയതികളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയമാധ്യമ സെമിനാറിലേക്ക് പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ”മാധ്യമങ്ങളും സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യവും” എന്ന മുഖ്യവിഷയത്തെയും വിവിധ ഉപവിഷയങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിലുള്ള രചനകളാണ് പരിഗണിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രബന്ധ അവതാരകര്‍ക്ക് സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി സര്‍വകലാശാല ചട്ടപ്രകാരുള്ള യാത്രാബത്ത നല്‍കുന്നതാണ്.

ഗവേഷണ പ്രബന്ധ രചന സംബന്ധിച്ച് :-

മുഖ്യ വിഷയം : മാധ്യമങ്ങളും സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യവും

ഉപ വിഷയങ്ങൾ :

 1. വാർത്താമുൻഗണന – പ്രാദേശികം മുതൽ ദേശീയം വരെ
 2. സാങ്കേതികതയും മാധ്യമങ്ങളും
 3. മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിനിധാനവും
 4. വികസനോന്മുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തനം
 5. പരിസ്ഥിതിയും മാധ്യമങ്ങളും
 6. മാധ്യമങ്ങൾ – അജണ്ടയും രാഷ്ട്രീയവും
 7. മാധ്യമങ്ങളുടെ ജാതി – മത സമവാക്യം
 8. നവ മാധ്യമങ്ങളും നവ സാംസ്കാരികതയും
 9. മാധ്യമങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യ ബോധം
 10. മാധ്യമങ്ങളും നവ സാമൂഹികതയും

നിർദേശങ്ങൾ :

 • APA രീതി അഭികാമ്യം
 • മലയാളത്തിൽ യൂണികോഡ് രീതി പിന്തുടരുക

പ്രബന്ധങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 15നു മുമ്പായി madhyamaseminar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്ക് സര്‍വ്വകലാശാല വെബ് സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശി ക്കുക. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: രാജീവ് മോഹന്‍-9895919443, ആന്റോ പി. ചീരോത-9562296726.