ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

‘പെൺമ’  അന്തർ  ദേശീയ വനിതാ ചലച്ചിത്രോത്സവം- നവംബർ 16, 17, 18.

‘പെൺമ’ അന്തർ ദേശീയ വനിതാ ചലച്ചിത്രോത്സവം- നവംബർ 16, 17, 18.

പെൺമ 17

Download File