ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന

പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന

  • ദിനു കെ. (സെക്രട്ടറി)
  • അമൃത വിജയ് (പ്രസിഡന്‍റ്)
  • ഷിഹാബുദ്ധീന്‍ (ട്രഷറര്‍)
  • ആഫിസ് കെ.
  • അനുഷ ഇ.
  • യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍