ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പരിസ്ഥിതി ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി പഠനവകുപ്പിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ പാര്സ്ഥിതിക ദര്‍ശനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം 2017 ജൂലൈ 18, 19, 20 തിയതികളില്‍ നടത്തി.