ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ദേശീയ സെമിനാര്‍

ദേശീയ സെമിനാര്‍

തദ്ദേശ വികസനപഠന- പരിസ്ഥിതി പഠന വകുപ്പുകള്‍ സംയുക്തമായി ആഗസ്റ്റ് 17, 18, 19 തീയതികളില്‍, കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെയും സുസ്ഥിരതയുടെയും അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തില്‍ ദേശീയ സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊഫസര്‍ മാധവി ഗാഡ്ഗില്‍ ആണ് സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.