ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ക്ലാസ്സുകള്‍ 6ന് തുടങ്ങും

ക്ലാസ്സുകള്‍ 6ന് തുടങ്ങും

മലയാളസര്‍വകലാശാലയിലെ എംഫില്‍,പിഎച്ഛ്.ഡി ക്ലാസ്സുകളും രണ്ട്, നാല് സെമസ്റ്റര്‍ എം.എ ക്ലാസ്സുകളും ജൂണ്‍ ആറിന് ആരംഭിക്കും. നിപാ വൈറസ്ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ജൂണ്‍ 5വരെ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന ജില്ലാഭരണകൂടത്തിന്‍റെ ഉത്തരവുള്ളതിനാലാണ് ഈ ക്രമീകരണം.