ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദേശീയ സര്‍വെ സമിതി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദേശീയ സര്‍വെ സമിതി

  • ഡോ. സി. സെയ്തലവി (നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)