ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മലയാളസര്‍വകലാശാല – ‘സ്ത്രീപദവിയും കേരളീയ സമൂഹവും’ – പ്രഭാഷണം- ഡോ. കെ.എം. ഷീബ- അദ്ധ്യക്ഷന്‍- ഡോ. കെ.എം. ഭരതന്‍ – 10 മണി