ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഇന്നത്തെ പരിപാടി(07.11.17)

ഇന്നത്തെ പരിപാടി(07.11.17)

മലയാളസര്‍വകലാശാല – ‘ചലച്ചിത്രനിരൂപണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും’ – ദേശീയ സെമിനാര്‍ – ഉദ്ഘാടനം-എം.കെ. രാഘവേന്ദ്ര – 9.30 മണി.