ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മലയാളസര്‍വകലാശാല-സാഹിത്യഗവേഷണം: ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും- ദേശീയ സെമിനാര്‍-ഡോ. ഡി. ബഞ്ചമിന്‍, ഡോ. പി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍-പത്ത് മണി.