ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മലയാളസര്‍വകലാശാല: സ്ഥാപകദിനാഘോഷം – ഉദ്ഘാടനം വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. ഉഷ ടൈറ്റസ് ഐ.എ.എസ് ; എഴുത്തച്ഛന്‍ പ്രഭാഷണം – പ്രൊഫ. ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍ 10 മണി; എഴുത്തച്ഛന്‍ സിംമ്പോസിയം 11 മണി.