ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇന്നത്തെ പരിപാടി (16.11.17)

ഇന്നത്തെ പരിപാടി (16.11.17)

മലയാളസര്‍വകലാശാല – പെണ്‍മ -17 ചലച്ചിത്രോത്സവം – ഉദ്ഘാടനം – വൈസ്ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. ഉഷ ടൈറ്റസ് ഐ.എ.എസ് – 1.30 മണി – ചലച്ചിത്രപ്രദര്‍ശനം- 2 മണി മലയാളസര്‍വകലാശാല – ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം ശില്പശാല – 10 മണി മലയാളസര്‍വകലാശാല – കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷാശാസ്ത്രശില്പശാല – 10 മണി