ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

ഇന്നത്തെ പരിപാടി

മലയാളസര്‍വകലാശാല – ‘അറബിമലയാളപഠനകേന്ദ്രം’   ഉദ്ഘാടനം – ഡോ. കെ.ടി. ജലീല്‍ 10 മണി – അദ്ധ്യക്ഷന്‍- സി. മമ്മുട്ടി എം.എല്‍.എ