ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇന്നത്തെ പരിപാടി (05.12.17)

ഇന്നത്തെ പരിപാടി (05.12.17)

മലയാളസര്‍വകലാശാല- ‘സ്‌ക്കോളര്‍ ഇന്‍ റസിഡന്‍സ് പ്രോഗ്രാം’ -പ്രഭാഷണം- പ്രൊഫ. ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍- 11 മണി