ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അദ്ധ്യാപക രക്ഷാകര്‍തൃസമിതി

അദ്ധ്യാപക രക്ഷാകര്‍തൃസമിതി

ഡോ . അശോക് ഡിക്രൂസ് (നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)